המייסדים

Chortkover Kloyzban alapult Misna Társaság alapító okirata 1927

Chortkover Kloyzban alapult Misna Társaság alapító okirata 1927

מסמך הייסוד של "חבורת משניות" מחורטקובר קלויז (בטלקי טר) 1927

בחודש מאי 1927 נוסדה  האגודה ללימוד משניות ע"י 28 גברים יהודיים ב"קלויז" של טלקי טר, והמייסדים התחייבו ללמוד משניות כל יום בשעות הערב..

אנו מחפשים את הצאצאים של המייסדים. וקרוביהם.

בשנת 2010 הצלחנו ליצור קשר עם יחיאל האן, שהוא נכדם של שנים מן המייסדים: ר 'גרשון בן  ר' יחיאל אריה האן (מספר 5 ברשימה) ור' צבי בן יהודה הכהן פרוסט (מספר 8 ברשימה), והוא שלח מספר מכתבים, בהם מספר עך זכרונותיו: :

זכרונות בקשר לביה"כ בטלקי טר  (1) וזכרונות בקשר לביה"כ בטלקי טר (2).

כאן אנו מביאים את הרשימה השמית של המייסדים (ברשימה המקורית  מופיע פעמיים המספר 14)

1.      ר' ישראל בן ר' זרח שוכנר
2.      ר' אלעזר בן ר' יעקב שכטר
3. ר' ישראל יצחק בן ר' ר' דוד אריה פרידמן
4. ר' שלום בן ר' מנחם גרשון נגלר
5. ר' גרשון בן ר' יחיאל אריה האן
6.      ר' זיסא בן ר' 'שראל משה שלוביץ
7. ר' משולם זיסא בן ר'  אברהם יהושע זילברמן
8.      ר' צבי בן יהודה הכהן פרוסט
9. ר' צבי בן ר' אהרון דניאל פילוט
10.  ר' מנחם בן ר' נתן הלוי בלום
11.  ר' אברהם יצחק בן ר' ב"ב הלוי קופר
12. ר' זאב בן ר' דוד גליק
13. ר' מנחם בן ר' שלום נגלר
14.  ר' אברהם בן ר' ירמיהו קרבר

14.  ר' מאיר שלום בן ר' יעקב פרידמן
15.  ר' יששכר בן ר' אברהם הופר
16.  ר' צבי יוסף בן ר' יששכר הופר
17.  ר' משה בן ר' נחמם הכהן כהנא
18.  ר' אשר זליג בן ר' צבי הלוי שחנר
19.  ר' אהרון בן פנחס דוד הכהן קון
20.  ר' ברוך בן ר' יחיאל אריה האן
21. ר' יחזקאל יוסף בן ר'  אברהם פיש
22.  ר' יהודה לייב בן ר' נתן שריפט
23. ר' יהודה זאב בן ר' שלמה זלמן מנסברג
24.  ר' חיים בן ר' יוסף מיצנר
25.  ר' שלמה זלמן בן ר'יהושע ברנר
26.  ר' יעקב אשר זליג בן אפרים צביבל
27.  ר' משה בן ר' זאב מייסלר

Comments Closed