היסטוריה

את בית הכנסת יסדו חסידים שהיגרו להונגריה מצ'רטקוב – גליציה (היום: צ'ורטקיב באוקריינה) אחרי מלחמת העולם הראשונה. את בית הכנסת הם הקימו ב-טלקי טר מספר 22 וקראו לו הצ'רטקובר שטיבל:
CHORTKOVER KLOYZ
צ'ורטקוב מפורסם כמקום לידתו של מאיר אמשל רוטשילד מיסד השושלת הבנקאית האירופית העשירה. אולם בשנות העשרים של המאה הקודמת החסידים מטלקיטר לא יכלו אפילו לחלום על העושר האגדי של הרוטשילדים. הם היו סוחרים עניים שסחרו בבגדים ישנים וכל מיני חפצים בשוק הפישפשים בטלקיטר (היום שוק אצ'רי) על מנת להתפרנס, בקושי רב.

הקלויז של טלקיטר היה אחד מבתי התפילה הקטנים שפעלו בככר טלקי וברחובות הסמוכים. השם היידי קלויז נובע מהמילה הלטינית
CLAUSTRUM
ומציין מוסד לימודי פרטי, מקום ללימודי תורה ותלמוד למבוגרים. בחודש מאי 1927 עשרים ושמונה מבני הקהילה הקימו חברת משניות בצ'רטקוב קלויז והתחייבו ללמוד משניות ערב ערב. הם היו יהודים אשכנזים, אבל בהיותם חסידים, התפללו לפי נוסח ספרד-חסידי, לפי המנהגים הקבליסטיים שהם קבלו על עצמם מהרבי יצחק לורייא המיסטיקן של המאה השש עשרה. ועד עצם היום הזה מתנהלת התפילה בשטיבל לפי נוסח ספרד.

בשנים שלפני השואה יהודים רבים התגוררו בסביבת הטלקיטר וכתריסר שטיבלים פעלו בסביבה (שטיבל פירושו בית תפילה קטן ביידיש). אחדים משטיבלים אלה שימשו את קהל המאמינים עד לשנות השבעים, אפילו השמונים של המאה הקודמת, אבל היום נותר שטיבל טלקיטר לבדו, יחיד מסוגו.

Comments Closed