זכרונות מככר טלקי (1)

מנחם בן גרשון האן ו לאה בת צבי הכהן פרוסט

מנחם בן גרשון האן ו לאה בת צבי הכהן פרוסט

בשמחה רבה קיבלתי את מכתבו של מיכאל מילר, בו הוא מבקש מכל אחד ואחד לשלוח אליו תמונות וזכרונות, הקשורים ל"שול" (בית כנסת) אשר בככר טלקי , בבודפשט.

שמי יחיאל אריה האן (HAHN) וטקס בר המצוה שלי נערך בבית כנסת זה, באוקטובר 1945.

בבית הכנסת הזה התפללו שני הסבים שלי, זכרונם לברכה ר' גרשון בו יחיאל אריה האן ור' צבי הרמן הכהן), עד סוף ימיהם.

הם הגיעו לבודפשט בראשית המאה העשרים , ובמשך עשרות שנים התפללו בבית הכנסת הזה , כאמור, עד סוף חייהם. ככל שאני זוכר, הם ישבו, זה בצד זה, על הספסל בקיר "מזרח". ר' צבי פרוסט, (סבי מצד אמי) ישב צמוד לארון הקודש וסבי מצד אבי, ר' גרשון האן ישב לידו. זו עובדה חשובה ביותר, כי מה שקרה הוא זה: אבי, מנחם בן גרשון חזר לבודפשט מפריז, לאחר שהיה שם במשך 8 שנים, כדי למצוא כלה.

כאשר סבא צבי שמע על כך, פנה אל שכנו לספסל (ר' גרשון) ואמר לו "יש לי בת צעירה, רווקה, אולי נעשה שידוך ביניהם…?"

וכך היה! אבי, מנחם בן גרשון האן נשא לאשה את לאה בת צבי הכהן פרוסט, בסוף 1931 ואני נולדתי באוקטובר 1932.

במבט לאחור, בואי לעולם זה נגרם, במידה מסויימת, גם  הודות לבית הכנסת בככר טלקי…

Comments Closed