הקרן

נוסדה קרן מיוחדת, שמטרתה לאסוף תרומות ולאפשר השתתפות במכרזים.

שם הקרן "קרן לזכרו של יעקב גלזר" וזאת כדי להנציח את שמו של יעקב גלזר ז"ל, שבלעדיו בית הכנסת שלנו היה נסגר לפני עשרות שנים.

על דוד יוצי היקר, שהיה לנו דוד, ידיד (וממלא מקום של) סבא, שהיה ראש הקהל ניתן לקרוא הרבה יותר בדפי הקרן, לפי הכתובת:
http://jakabglasermemorialfoundation.com

Comments Closed