שחזור

אנו רואים חשיבות רבה בשחזור ה"שטיבל" ושימור הריהוט שבו עם כל החפצים העתיקים. אנו מאמינים שכל מה שנמצא בשטיבל חייב להישמר בו וכל מה שהיה בו צריך לחזור אליו כדי להביאו למצבו האוריגינלי, עד כמה שאפשר.

הקרן שהקמנו:

JAKAB GLAZER MEMORIAL FOUNDATION

מטפל בנושא השחזור ונושאים נוספים עבור השטיבל. ניתן לקרוא עליהם ביתר הרחבה באתר הקרן תחת הכותרת – תכניות.

Comments Closed